World Water Day: hoe Acasa z'n steentje bijdraagt

Acasa Projectontwikkeling nieuwbouw vastgoed te koop woning appartement vilvoorde koningslo Groenloo8

22 maart 2024 staat opnieuw in het teken van Wereldwaterdag. Ontdek hoe Acasa duurzaam omgaat met waterverbruik in vooruitstrevende projecten als Groenloo.

De Verenigde Naties organiseren jaarlijks World Water Day om de mondiale waterproblematiek bij een breed publiek kenbaar te maken. Het thema van 2024 is ‘Water voor Vrede’, met als belangrijkste insteek dat water een bron van vrede en conflict kan zijn. Wanneer water schaars of vervuild is, of wanneer mensen ongelijke of geen toegang hebben, kunnen de spanningen tussen gemeenschappen en landen oplopen.


Omdat we bij Acasa duurzaamheid hoog in het vaandel dragen, springen we ook zuinig om met water in onze projecten. Daar vertellen we je graag meer over.

Het eerste quasi waterneutrale
project in Vlaanderen

Keuzes omtrent energie- en watervoorziening horen standaard bij de conceptualisatie van elk project. Acasa tracht hierin steeds vanuit duurzame hoek te handelen en de technieken af te stemmen op de omgeving, met een voorkeur voor toekomstgerichte oplossingen.


Zo realiseren we in Vilvoorde een bijna-energieneutraal project met Groenloo. Op de voormalige Kodak-site rijst een nieuwe wijk met 220 nieuwbouwwoningen die gebruik zullen maken van warmtepompen en zonnepanelen. Bovendien wordt Groenloo de eerste quasi waterneutrale site in Vlaanderen. Dat houdt in dat regenwater overloopt in een wadi, die het kan vasthouden voor hergebruik of optimaal kan laten infiltreren in de bodem.

AMS 1573 ACA VIL 20210503 Beeld P Middel

Wadi-blieft?

Een wadi – afgeleid van water, afvoer, drainage en infiltratie – is een met grind en zand gevulde kom of bekken dat in een open gebied geïntegreerd kan worden. Bij zo'n systeem stroomt het water van de daken en de wegen niet in de riolering maar via bovengrondse goten en/of grachten of over de berm in de wadi, waar het gebufferd kan worden of kan infiltreren in de bodem. Omdat wadi's beplant worden, dragen ze bij aan de groene infrastructuur en biodiversiteit van de buurt.

Acasa Projectontwikkeling nieuwbouw vastgoed te koop woning appartement vilvoorde koningslo Groenloo14