Acasa steunt Natuurpunt en geeft kleur aan de toekomst

Acasa Projectontwikkeling vastgoed nieuwbouw Villa Heiveld Sint Amandsberg Gent groen wonen appartement te koop E

De look-and-feel van Acasa is vernieuwd, maar onze duurzame en geëngageerde ziel is dezelfde gebleven. Daarom schenken we 1 euro aan Natuurpunt per bezoeker van onze website.

Bij Acasa bouwen we graag aan de wereld. Daarbij creëren we meerwaarde voor de buurt en de omgeving. We scheppen plekken waar zowel mensen als de ruimte rondom zich perfect kunnen ontplooien. Het is een mindset die weergeeft hoe wij als ontwikkelaars in de vastgoedwereld willen staan: met oog voor de wereld.

What we do today
echoes into the future.

De voorbije jaren namen we als projectontwikkelaar reeds onze verantwoordelijkheid op voor een groenere en zuurstofrijkere omgeving. Dat doen we door, in samenwerking met Natuurpunt, voor elke Acasa-verkoop tien vierkante meter nieuw bos in Vlaanderen te sponsoren. 

Vandaag gaat Acasa graag nog een stapje verder. Voor iedere bezoeker van onze vernieuwde website schenken we 1 euro aan ons geliefde Natuurpunt, waarbij we mikken op een maximumbedrag van € 5.000. Iedere inspanning voor de natuur is het meer dan waard. Bij Acasa zijn we dan ook blij opnieuw ons steentje te kunnen bijdragen.

ACASA 6 X8 A3968 MOQO WEB

“Als projectontwikkelaar willen we steeds beter doen, voor mensen én voor de wereld rond ons.”

Charly Schutte, CEO Acasa

Meer over Natuurpunt

Natuurpunt is een onafhankelijke vrijwilligersvereniging met meer dan 130.000 leden. Het beheert 28.000 hectare Vlaamse natuur in 500 verschillende natuurgebieden en zorgt voor een sterke natuurbeleving dankzij zijn wandelpaden, bezoekerscentra, werkgroepen en activiteiten. 

Om die Vlaamse natuur een toekomst te geven, rekent Natuurpunt ook op samenwerkingen met bedrijven. Net als Acasa zijn heel wat ondernemingen zich bewust van hun maatschappelijke en ecologische verantwoordelijkheid. Een dagelijkse inzet levert een groot voordeel voor het leefmilieu op.

Frame 32